Queer Kód je projekt, jehož cílem je poskytnout prostor pro společenské a kulturní aktivity pro lidi z LGBTQ+ komunity a lidi otevřené vůči "jinakosti".

Cílem projektu je poskytnout prostor pro společenské a kulturní aktivity mimo heteronormativní společenský rámec.

Skrze naše nápady bychom rádi umožnili prezentaci queer komunity reprezentativním a respektujícím způsobem, který mohou oni sami ovlivnit a být jeho součástí.

Chceme odstranit bariéry a bourat předsudky, které jsou s LGBTQ+ lidmi spjaty.

Věříme ve společnost, která je tolerantní, přijímající a také v to, že tato tolerance a přijetí může obohatit všechny a navzájem se od sebe můžeme učit.

V rámci projektu chceme zprostředkovat různé aspekty života LGBTQ+ lidí také s ohledem na rozdílnost věku, rasy, pohlaví, etnicity, původu, ekonomického statusu, či náboženského přesvědčení.

Na našich akcích jsou vítaní všichni lidé s otevřenou myslí, bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo gender.